Showroom: 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Bảng giá

(Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất)

NAVARA 2WD Tiêu chuẩn:  695,000,000 VND

NAVARA 2WD Cao Cấp:  789,000,000 VND

NAVARA 4WD Cao Cấp:  855,000,000 VND

NAVARA PRO4X:  909,000,000 VND

 

Almera MT: 469,000,000 VND

Almera Standard529,000,000 VND

Almera Luxury579,000,000 VND