Showroom: 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Bảng giá

(Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất)

NAVARA 2WD Tiêu chuẩn:  699,000,000 VND

NAVARA 4WD Cao Cấp:  945,000,000 VND

NAVARA PRO4X:  970,000,000 VND

 

Almera MT: 469,000,000 VND

Almera Standard539,000,000 VND

Almera Luxury595,000,000 VND

Kicks e-POWER V: 858,000,000 VND

Kicks e-POWER E: 789,000,000 VND